0
Wtorek, 1 września 2015

Kontakt

O naszym gimnazjum

Rok szkolny 2015/2016

Nasze sukcesy

Wirtualny dziennik

Kalkulator średniej

Testy on-line

Realizowane projekty

Zrealizowane projekty

Dla rodziców

Nabór elektroniczny

Gdzie znaleźć pomoc?

Publikacje nauczycieli

Publikacje uczniów

Nasi partnerzy

Nasi sponsorzy

Biuletyn Informacji Publicznej

Darmowe statystyki

Katalog Gwiazdor

YouTube

Facebook

Moja Wymarzona Ekopracownia

INFORMACJA O DOFINANSOWANIU, ZE ŚRODKÓW WOJEWÓDZKIEGO

FUNDUSZU OCHRONY ŚRODOWISKA I GOSPODARKI WODNEJ W ŁODZI,

ZADANIA W RAMACH KONKURSU „MOJA WYMARZONA EKOPRACOWNIA”


Nazwa zadania: Nasza Eko-pracownia przy Gimnazjum im. Jana Pawła II w Łęczycy.

Wartość ogólna zadania: 30 355,00 zł.

Wysokość oraz forma dofinansowania ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi: dotacja w wysokości 27 950.00 zł obejmująca sfinansowanie zakupu wyposażenia ekopracowni.

Utworzenie pracowni zrealizowane przy udziale środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska

i Gospodarki Wodnej w Łodzi w ramach konkursu „Moja wymarzona ekopracownia” 2012 r.

ZAKRES PROJEKTU

Projekt Nasza Eko-pracownia przy Gimnazjum im. Jana Pawła II w Łęczycy obejmuje w swej treści zaplanowanie i utworzenie szkolnej pracowni ekologicznej przez wyposażenie jej w nowoczesne zaplecze techniczne i różnorodne środki dydaktyczne oraz stworzenie i wdrożenie w określonym czasie programu edukacyjnego opartego na wykorzystaniu zasobów pracowni.

1. Wyposażenie ekopracowni dofinansowanej w ramach zadania Nasza Eko-pracownia przy Gimnazjum im. Jana Pawła II w Łęczycy obejmuje:

a) pomoce dydaktyczne związane bezpośrednio z edukacją ekologiczną:

- mikroskopy, lupy, preparaty mikroskopowe, szkiełka nakrywkowe, szalki Petriego, zestawy preparacyjne;
- papierki wskaźnikowe, zestawy do badania wody, gleby i powietrza,
- zestaw do obserwacji bezkręgowców, klucze i atlasy do oznaczania roślin oraz zwierząt,
- mapy, plansze edukacyjne, foliogramy,
- pakiet edukacyjny – biologia G1,G2,G3, multimedialna encyklopedia oraz atlas, film na DVD
- sprzęt audio video, komputerowy, fotograficzny, urządzenie wielofunkcyjne,
- projektor multimedialny,
- laptop,
- urządzenie wielofunkcyjne,
- aparat fotograficzny cyfrowy,
- rzutnik do foliogramów walizkowy,
- głośniki komputerowe,
- ekran ścienny.

b) wyposażenie pracowni:

- biurko nauczyciela,
- szafa – 3 sztuki,
- szafka – 3 sztuki,
- stojak do przechowywania plansz i map,
- tablica korkowa w stelażu i ramie,

c) rośliny doniczkowe:

- Cyklamen,
- Calandiwia,
- Dracena,
- Ficus,
- Paproć,
- Anigozanthos Bush Tango
- Juncus spirali
- Sanseweria
- zestaw roślin owadożernych: (Rosiczka, Muchówka, Dzbanecznik)

2. Cele programu edukacyjnego opartego na wykorzystaniu pracowni ekologicznej dofinansowanej w ramach zadania Nasza Eko-pracownia przy Gimnazjum im. Jana Pawła II w Łęczycy:

- poszerzenie wiadomości z zakresu ekologii i ochrony środowiska,
- kształtowanie postawy odpowiedzialności za środowisko naturalne,
- przewidywanie i ocena następstw dla środowiska naturalnego oraz zdrowia człowieka zmian wywołanych działalnością człowieka,
- podejmowanie działań na rzecz ochrony środowiska naturalnego – wykorzystanie wiedzy ekologicznej w praktyce,
- rozwój umiejętności korzystania z pomocy dydaktycznych związanych bezpośrednio z edukacja ekologiczną,
- kształtowanie umiejętności pracy w grupie oraz rozwijanie inicjatywy i samodzielności w pracy.

3. Założenia programu edukacyjnego opartego na wykorzystaniu pracowni ekologicznej dofinansowanej w ramach zadania Nasza Eko-pracownia przy Gimnazjum im. Jana Pawła II w Łęczycy:

- program opiera się na treściach zawartych w podstawie programowej z biologii w gimnazjum, zawiera również zagadnienia wykraczające poza treści ujęte w podstawie programowej,
- okres realizacji programu - 1 rok,
- zajęcia odbywają się w wymiarze jednej godziny tygodniowo (środa - 7 i 8 godzina lekcyjna), w dwóch grupach liczących po 10 osób,
- program obejmuje uczniów z klas I-III gimnazjum,
- pracownia będzie wykorzystywana w ciągu tygodnia do prowadzenia:
- zajęć edukacji ekologicznej – 2 godziny,
- zajęć z biologii w klasie I, II i III łęczyckiego gimnazjum, zgodnie z Podstawą Programową dla tego przedmiotu na tym poziomie edukacyjnym – 19 godzin,
- w razie potrzeby zajęć w trakcie ferii i dni wolnych.

4. Procedury osiągania celów programu edukacyjnego opartego na wykorzystaniu pracowni ekologicznej dofinansowanej w ramach zadania Nasza Eko-pracownia przy Gimnazjum im. Jana Pawła II w Łęczycy.

a) metody pracy:

- pogadanki,
- mini wykłady,
- metody aktywizujące: „burza mózgów”, „drzewo decyzyjne”, mapa mentalna, inscenizacja, dywanik pomysłów, śnieżna kula,
- analiza plansz, foliogramów, map, programów multimedialnych,
- rozwiązywanie zadań z kart pracy,
- rozwiązywanie testów z zakresu ekologii i ochrony środowiska,
- udział w projektach edukacyjnych/konferencjach o charakterze ekologicznych,
- przygotowanie, przeprowadzenie i analiza ankiet i sond w środowisku lokalnym,
- wykonywanie plansz, ulotek informacyjnych oraz prezentacji multimedialnych,
- przygotowanie artykułów do gazetki szkolnej o tematyce ekologicznej,
- oznaczanie gatunków roślin i zwierząt za pomocą klucza, zestawu do obserwacji bezkręgowców, zestawu owadów pożytecznych zatopionych w pleksi,
- przeprowadzanie doświadczeń,
- zajęcia w terenie,
- badanie stanu chemicznego i biologicznego gleby, wody i powietrza,
- spotkanie z pielęgniarką szkolną, nauczycielami wychowania fizycznego dotyczące roli aktywności fizycznej w zachowaniu zdrowia i dobrego samopoczucia,
- przygotowanie konkursów szkolnych,
- udział w wycieczkach do Oczyszczalni Ścieków w Łęczycy, Stacji Wodociągowej w Łęczycy, Ośrodka Edukacji Ekologicznej Las Łagiewnicki,
- udział w ogólnopolskich akcjach na rzecz ochrony środowiska naturalnego,
- organizacja uroczystości/akcji informacyjnych /konkursów o charakterze ekologicznym.

b) formy pracy:

- praca w zespole,
- praca w grupach dwuosobowych,
- praca indywidualna.

5. Obszary ewaluacji osiągnięć uczniów określane na podstawie programu edukacyjnego opartego na wykorzystaniu pracowni ekologicznej dofinansowanej w ramach zadania Nasza Eko-pracownia przy Gimnazjum im. Jana Pawła II w Łęczycy:

- przygotowanie, przeprowadzenie i analiza doświadczeń, obserwacji, badań składu chemicznego i biologicznego gleby, wody i powietrza, jak również ankiet, sond i konkursów,
- wykonywanie plansz informacyjnych, ulotek, prezentacji multimedialnych, wystaw,
- umiejętność oznaczania gatunków roślin i zwierząt przy wykorzystaniu różnych źródeł,
- zaplanowanie i wykonanie działań w terenie,
- prowadzenie dyskusji, prezentowanie własnego zdania,
- umiejętność pracy w grupie,
- udział w konkursach tematycznych,
- aktywny udział w projektach edukacyjnych/konferencjach o charakterze ekologicznym,
- projektowanie działań zmierzających do poprawy warunków środowiska,
- podejmowanie działań na rzecz ochrony środowiska.

Kliknij, aby powiększyć fotkę. Kliknij, aby powiększyć fotkę.

Kliknij, aby powiększyć fotkę. Kliknij, aby powiększyć fotkę.

Kliknij, aby powiększyć fotkę. Kliknij, aby powiększyć fotkę.

Kliknij, aby powiększyć fotkę. Kliknij, aby powiększyć fotkę.

Kliknij, aby powiększyć fotkę. Kliknij, aby powiększyć fotkę.

Ekologiczny maraton

Uczniowie naszego gimnazjum kolejny raz udowodnili, że nie są im obojętne, nurtujące cywilizację, problemy ochrony środowiska. W przeciągu dwóch miesięcy uczestniczyli w licznych akcjach i konkursach, wykazując się dużą wiedzą w zakresie ekologii i ochrony środowiska, jak również umiejętnością poszukiwania i sortowania informacji, obserwacji środowiska naturalnego oraz pracy w zespole.

Zobacz więcej

Warsztaty ekologiczne w Ośrodku Edukacji Ekologicznej w Łodzi

Członkowie Koła Ekologicznego wraz z pierwszym powiewem wiosny wyruszyli na warsztaty ekologiczne do Ośrodka Edukacji Ekologicznej w Łodzi. Młodzież podczas zajęć pt.: Zanieczyszczenia powietrza- skala porostowa jako przykład bioindykacji w ocenie stanu środowiska zdobyła praktyczną umiejętność oceny stopnia zanieczyszczenia powietrza na podstawie skali porostowej.

Zobacz więcej

Warsztaty filmowo-fotograficzne pt. Bezkrwawe łowy

W naszym gimnazjum odbyły się niecodzienne warsztaty ekologiczne, które prowadził pan Jarzy Bezkowski – twórca filmów edukacyjnych, reżyser, scenarzysta, operator filmowy, związany z Łódzką Wytwórnią Filmów Oświatowych. Pan Bezkowski przybliżył młodzieży historię polskiej kinematografii, techniki filmowania i fotografowania, jak również podzielił się swoim czterdziestoletnim doświadczeniem.

Zobacz więcej

Warsztaty mykologiczne

W piątek 24 października w murach naszego gimnazjum miały miejsce warsztaty mykologiczne prowadzone przez Pana dr Jarosława Szkodzika – członka Polskiego Towarzystwa Mykologicznego. Prezentacja, wykład oraz bezpośrednia obserwacja gatunków grzybów, pozwoliły młodzieży poznać świat kształtów, barw, zapachów i smaków grzybów, jak również odróżnić grzyby jadalne i ich trujące sobowtóry.

Zobacz więcej

Warsztaty ekologiczne w Lesie Łagiewnickim

Dnia 21 października członkowie Koła Ekologicznego uczestniczyli w zajęciach terenowych w Lesie Łagiewnickim położonym w północno – wschodniej część Wzniesień Łódzkich. Las Łagiewnicki usytuowany jest na najwyższej części wzniesień, silnie rozczłonowany poprzez małe doliny rzeczne o bardzo urozmaiconej rzeźbie. Liczne jeziorka usytuowane na terenie lasu posłużyły młodzieży, jako stanowiska do oceny stanu czystości wody.

Zobacz więcej

Warsztaty Ekologiczne w Lesie Łagiewnickim

W środę 9 kwietnia 2014 r. członkowie Koła Ekologicznego uczestniczyli w zajęciach przyrodniczo-leśnych w Ośrodku Edukacji Ekologicznej w Lesie Łagiewnickim. Warsztaty pt.: Zanieczyszczenia powietrza- skala porostowa jako przykład bioindykacji w ocenie stanu środowiska pozwoliły uzupełnić i utrwalić wiedzę z następującego zakresu.

Zobacz więcej

Warsztaty przyrodniczo–leśne w Ośrodku Edukacji Ekologicznej

Dnia 29 maja 2013 r. członkowie Koła Ekologicznego działającego w oparciu projekt Nasza Eko-pracownia przy Gimnazjum im. Jana Pawła II w Łęczycy, który został dofinansowany z FUNDUSZU OCHRONY ŚRODOWISKA I GOSPODARKI WODNE W ŁODZI, w ramach konkursu „MOJA WYMARZONA EKOPRACOWNIA” uczestniczyli w warsztatach przyrodniczo – leśnych w Ośrodku Edukacji Ekologicznej „W Lesie Łagiewnickim”.

Zobacz więcej

Ekologiczne warsztaty edukacji filmowej

W maju w ramach zajęć Koła Ekologicznego miały miejsce Ekologiczne warsztaty edukacji filmowej dla młodzieży „Filmowe metody podglądania przyrody” obiektywem kamery lub aparatu fotograficznego prowadzone przez pana Jerzego Bezkowskiego WFO – Łódź.

Zobacz więcej

0
copyright © 2005-2015 Gimnazjum im. Jana Pawła II w Łęczycy