Vivat Maj! Trzeci Maj! Pierwsza w Europie, druga na świecie. Obchodziliśmy Święto Konstytucji 3 Maja!

We wtorek odbyły się w naszym mieście obchody 225 rocznicy uchwalenia Konstytucji 3 maja. Wśród uczestników uroczystości nie mogło zabraknąć przedstawicieli naszego gimnazjum wraz pocztem sztandarowym. Okolicznościowe przemówienia wygłosili: Burmistrz Miasta Łęczyca – Krzysztof Lipiński oraz Starosta Powiatu Łęczyckiego – Wojciech Zdziarski. Kolejnym punktem uroczystości była Msza Świ...

Witamy na stronach gimnazjum

Naszą misją jest stwarzanie warunków do wszechstronnego rozwoju, kształtowanie uniwersalnych umiejętności, twórczej i aktywnej postawy. Wychowujemy w oparciu o wartości moralne akceptowane przez uczniów, rodziców i nauczycieli. Są nimi: bezpieczeństwo, szacunek, odpowiedzialność i patriotyzm.

Naszym przesłaniem są słowa patrona Jana Pawła II:
„Musicie od siebie wymagać”

Nasi przyjaciele