0
Niedziela, 29 marca 2015

Kontakt

O naszym gimnazjum

Rok szkolny 2014/2015

Nasze sukcesy

Wirtualny dziennik

Kalkulator średniej

Testy on-line

Realizowane projekty

Zrealizowane projekty

Dla rodziców

Nabór elektroniczny

Gdzie znaleźć pomoc?

Publikacje nauczycieli

Publikacje uczniów

Nasi partnerzy

Nasi sponsorzy

Biuletyn Informacji Publicznej

Darmowe statystyki

Katalog Gwiazdor

YouTube

Facebook

Moja Wymarzona Ekopracownia

INFORMACJA O DOFINANSOWANIU, ZE ŚRODKÓW WOJEWÓDZKIEGO

FUNDUSZU OCHRONY ŚRODOWISKA I GOSPODARKI WODNEJ W ŁODZI,

ZADANIA W RAMACH KONKURSU „MOJA WYMARZONA EKOPRACOWNIA”


Nazwa zadania: Nasza Eko-pracownia przy Gimnazjum im. Jana Pawła II w Łęczycy.

Wartość ogólna zadania: 30 355,00 zł.

Wysokość oraz forma dofinansowania ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi: dotacja w wysokości 27 950.00 zł obejmująca sfinansowanie zakupu wyposażenia ekopracowni.

Utworzenie pracowni zrealizowane przy udziale środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska

i Gospodarki Wodnej w Łodzi w ramach konkursu „Moja wymarzona ekopracownia” 2012 r.

ZAKRES PROJEKTU

Projekt Nasza Eko-pracownia przy Gimnazjum im. Jana Pawła II w Łęczycy obejmuje w swej treści zaplanowanie i utworzenie szkolnej pracowni ekologicznej przez wyposażenie jej w nowoczesne zaplecze techniczne i różnorodne środki dydaktyczne oraz stworzenie i wdrożenie w określonym czasie programu edukacyjnego opartego na wykorzystaniu zasobów pracowni.

1. Wyposażenie ekopracowni dofinansowanej w ramach zadania Nasza Eko-pracownia przy Gimnazjum im. Jana Pawła II w Łęczycy obejmuje:

a) pomoce dydaktyczne związane bezpośrednio z edukacją ekologiczną:

- mikroskopy, lupy, preparaty mikroskopowe, szkiełka nakrywkowe, szalki Petriego, zestawy preparacyjne;
- papierki wskaźnikowe, zestawy do badania wody, gleby i powietrza,
- zestaw do obserwacji bezkręgowców, klucze i atlasy do oznaczania roślin oraz zwierząt,
- mapy, plansze edukacyjne, foliogramy,
- pakiet edukacyjny – biologia G1,G2,G3, multimedialna encyklopedia oraz atlas, film na DVD
- sprzęt audio video, komputerowy, fotograficzny, urządzenie wielofunkcyjne,
- projektor multimedialny,
- laptop,
- urządzenie wielofunkcyjne,
- aparat fotograficzny cyfrowy,
- rzutnik do foliogramów walizkowy,
- głośniki komputerowe,
- ekran ścienny.

b) wyposażenie pracowni:

- biurko nauczyciela,
- szafa – 3 sztuki,
- szafka – 3 sztuki,
- stojak do przechowywania plansz i map,
- tablica korkowa w stelażu i ramie,

c) rośliny doniczkowe:

- Cyklamen,
- Calandiwia,
- Dracena,
- Ficus,
- Paproć,
- Anigozanthos Bush Tango
- Juncus spirali
- Sanseweria
- zestaw roślin owadożernych: (Rosiczka, Muchówka, Dzbanecznik)

2. Cele programu edukacyjnego opartego na wykorzystaniu pracowni ekologicznej dofinansowanej w ramach zadania Nasza Eko-pracownia przy Gimnazjum im. Jana Pawła II w Łęczycy:

- poszerzenie wiadomości z zakresu ekologii i ochrony środowiska,
- kształtowanie postawy odpowiedzialności za środowisko naturalne,
- przewidywanie i ocena następstw dla środowiska naturalnego oraz zdrowia człowieka zmian wywołanych działalnością człowieka,
- podejmowanie działań na rzecz ochrony środowiska naturalnego – wykorzystanie wiedzy ekologicznej w praktyce,
- rozwój umiejętności korzystania z pomocy dydaktycznych związanych bezpośrednio z edukacja ekologiczną,
- kształtowanie umiejętności pracy w grupie oraz rozwijanie inicjatywy i samodzielności w pracy.

3. Założenia programu edukacyjnego opartego na wykorzystaniu pracowni ekologicznej dofinansowanej w ramach zadania Nasza Eko-pracownia przy Gimnazjum im. Jana Pawła II w Łęczycy:

- program opiera się na treściach zawartych w podstawie programowej z biologii w gimnazjum, zawiera również zagadnienia wykraczające poza treści ujęte w podstawie programowej,
- okres realizacji programu - 1 rok,
- zajęcia odbywają się w wymiarze jednej godziny tygodniowo (środa - 7 i 8 godzina lekcyjna), w dwóch grupach liczących po 10 osób,
- program obejmuje uczniów z klas I-III gimnazjum,
- pracownia będzie wykorzystywana w ciągu tygodnia do prowadzenia:
- zajęć edukacji ekologicznej – 2 godziny,
- zajęć z biologii w klasie I, II i III łęczyckiego gimnazjum, zgodnie z Podstawą Programową dla tego przedmiotu na tym poziomie edukacyjnym – 19 godzin,
- w razie potrzeby zajęć w trakcie ferii i dni wolnych.

4. Procedury osiągania celów programu edukacyjnego opartego na wykorzystaniu pracowni ekologicznej dofinansowanej w ramach zadania Nasza Eko-pracownia przy Gimnazjum im. Jana Pawła II w Łęczycy.

a) metody pracy:

- pogadanki,
- mini wykłady,
- metody aktywizujące: „burza mózgów”, „drzewo decyzyjne”, mapa mentalna, inscenizacja, dywanik pomysłów, śnieżna kula,
- analiza plansz, foliogramów, map, programów multimedialnych,
- rozwiązywanie zadań z kart pracy,
- rozwiązywanie testów z zakresu ekologii i ochrony środowiska,
- udział w projektach edukacyjnych/konferencjach o charakterze ekologicznych,
- przygotowanie, przeprowadzenie i analiza ankiet i sond w środowisku lokalnym,
- wykonywanie plansz, ulotek informacyjnych oraz prezentacji multimedialnych,
- przygotowanie artykułów do gazetki szkolnej o tematyce ekologicznej,
- oznaczanie gatunków roślin i zwierząt za pomocą klucza, zestawu do obserwacji bezkręgowców, zestawu owadów pożytecznych zatopionych w pleksi,
- przeprowadzanie doświadczeń,
- zajęcia w terenie,
- badanie stanu chemicznego i biologicznego gleby, wody i powietrza,
- spotkanie z pielęgniarką szkolną, nauczycielami wychowania fizycznego dotyczące roli aktywności fizycznej w zachowaniu zdrowia i dobrego samopoczucia,
- przygotowanie konkursów szkolnych,
- udział w wycieczkach do Oczyszczalni Ścieków w Łęczycy, Stacji Wodociągowej w Łęczycy, Ośrodka Edukacji Ekologicznej Las Łagiewnicki,
- udział w ogólnopolskich akcjach na rzecz ochrony środowiska naturalnego,
- organizacja uroczystości/akcji informacyjnych /konkursów o charakterze ekologicznym.

b) formy pracy:

- praca w zespole,
- praca w grupach dwuosobowych,
- praca indywidualna.

5. Obszary ewaluacji osiągnięć uczniów określane na podstawie programu edukacyjnego opartego na wykorzystaniu pracowni ekologicznej dofinansowanej w ramach zadania Nasza Eko-pracownia przy Gimnazjum im. Jana Pawła II w Łęczycy:

- przygotowanie, przeprowadzenie i analiza doświadczeń, obserwacji, badań składu chemicznego i biologicznego gleby, wody i powietrza, jak również ankiet, sond i konkursów,
- wykonywanie plansz informacyjnych, ulotek, prezentacji multimedialnych, wystaw,
- umiejętność oznaczania gatunków roślin i zwierząt przy wykorzystaniu różnych źródeł,
- zaplanowanie i wykonanie działań w terenie,
- prowadzenie dyskusji, prezentowanie własnego zdania,
- umiejętność pracy w grupie,
- udział w konkursach tematycznych,
- aktywny udział w projektach edukacyjnych/konferencjach o charakterze ekologicznym,
- projektowanie działań zmierzających do poprawy warunków środowiska,
- podejmowanie działań na rzecz ochrony środowiska.

Kliknij, aby powiększyć fotkę. Kliknij, aby powiększyć fotkę.

Kliknij, aby powiększyć fotkę. Kliknij, aby powiększyć fotkę.

Kliknij, aby powiększyć fotkę. Kliknij, aby powiększyć fotkę.

Kliknij, aby powiększyć fotkę. Kliknij, aby powiększyć fotkę.

Kliknij, aby powiększyć fotkę. Kliknij, aby powiększyć fotkę.

W poniedziałek 10 marca Członkowie Koła Ekologicznego uczestniczyli w warsztatach na terenie Ośrodka Edukacji Ekologicznej. Podczas wędrówki ścieżkami Lasu Łagiewnickiego wykorzystując karty pracy oraz klucze do oznaczania roślin, młodzież kształtowała umiejętność identyfikacji roślin zielnych na podstawie cech morfologicznych oraz rozpoznawania śladów i tropów zwierząt. Członkowie koła mieli wyjątkową okazję zatańczyć w „sali tanecznej” łagiewnickiego lasu, zajrzeć do nory lisa, dziupli dzięcioła oraz zaobserwować pędzącego miedzy zaroślami dzika.


aut. Karolina Mikołajewska


Gimnazjum im. Jana Pawła II w Łęczycy

Kliknij, aby powiększyć fotkę. Kliknij, aby powiększyć fotkę.

Kliknij, aby powiększyć fotkę. Kliknij, aby powiększyć fotkę.

Kliknij, aby powiększyć fotkę. Kliknij, aby powiększyć fotkę.

Kliknij, aby powiększyć fotkę. Kliknij, aby powiększyć fotkę.

Członkowie Koła Ekologicznego działającego w ramach projektu „Nasza Eko-pracownia przy Gimnazjum im. Jana Pawła II w Łęczycy” dofinansowanego ze środków WFOŚiGW w Łodzi odwiedzili wystawę fotograficzną pt.: Czy znasz dolinę Bzury? autorstwa pana Grzegorza Sawickiego. Wystawa w łęczyckim muzeum stanowi prezentację bogactwa fauny żyjącej w Dolinie Bzury, odzwierciedla atmosferę tego miejsca oraz zachęca do ucieczki od miejskiego zgiełku. Dopełnieniem fotografii dokumentującej piękno otaczającej nas przyrody był diaporam – spektakl audiowizualny, w którym autor poddaje widza równoczesnemu oddziaływaniu obrazów, dźwięków, barw i treści. Młodzież miała również niepowtarzalną możliwość spotkania się z autorem zdjęć i zgłębienia tajników dobrze wykonanej fotografii przyrodniczej.


aut. Karolina Mikołajewska


Gimnazjum im. Jana Pawła II w Łęczycy

Kliknij, aby powiększyć fotkę. Kliknij, aby powiększyć fotkę.

Kliknij, aby powiększyć fotkę. Kliknij, aby powiększyć fotkę.

Kliknij, aby powiększyć fotkę. Kliknij, aby powiększyć fotkę.

Dnia 19 czerwca 2013 roku odbyło się podsumowanie działalności Koła Ekologicznego działającego w oparciu projekt Nasza Eko-pracownia przy Gimnazjum im. Jana Pawła II w Łęczycy, który został dofinansowany z FUNDUSZU OCHRONY ŚRODOWISKA I GOSPODARKI WODNE W ŁODZI, w ramach konkursu „MOJA WYMARZONA EKOPRACOWNIA”.

W ramach zajęć podsumowujących młodzież zaprezentowała:

- prezentację multimedialną obrazującą realizacje zadań zaplanowanych w ramach działalności koła;
- umiejętność posługiwania się sprzętem optycznym;
- umiejętność przeprowadzenia doświadczeń oraz interpretacji otrzymanych wyników;
- wiedzę na temat ekologii i ochrony środowiska.

aut. Karolina Mikołajewska


Gimnazjum im. Jana Pawła II w Łęczycy

Kliknij, aby powiększyć fotkę. Kliknij, aby powiększyć fotkę.

Kliknij, aby powiększyć fotkę. Kliknij, aby powiększyć fotkę.

Kliknij, aby powiększyć fotkę. Kliknij, aby powiększyć fotkę.

Kliknij, aby powiększyć fotkę. Kliknij, aby powiększyć fotkę.

Kliknij, aby powiększyć fotkę. Kliknij, aby powiększyć fotkę.

Kliknij, aby powiększyć fotkę. Kliknij, aby powiększyć fotkę.

Kliknij, aby powiększyć fotkę. Kliknij, aby powiększyć fotkę.

Kliknij, aby powiększyć fotkę. Kliknij, aby powiększyć fotkę.

Kliknij, aby powiększyć fotkę. Kliknij, aby powiększyć fotkę.

Dnia 17 kwietnia 2013 r. członkowie Koła Ekologicznego działającego w Gimnazjum im. Jana Pawła II uczestniczyli w zajęciach przyrodniczo-leśnych w Ośrodku Edukacji Ekologicznej „W Lesie Łagiewnickim”. Zajęcia pt.: Zanieczyszczenia powietrza- skala porostowa jako przykład bioindykacji w ocenie stanu środowiska pozwoliły uzupełnić i utrwalić wiedzę dotyczącą:

- składu powietrza;
- substancji zanieczyszczających powietrze;
- głównych źródeł zanieczyszczeń powietrza;
- roli skali porostowej przy określaniu stopnia zanieczyszczenia powietrza;
- odczytywania skali porostowej;
- związku rozwoju gospodarki na świecie z ogólnoświatowymi skutkami zanieczyszczeń atmosfery;
- sposobów ochrony atmosfery.

Uczniowie korzystając z kart pracy samodzielnie przeprowadzali badania i dokonywali analizy otrzymanych wyników.


aut. Karolina Mikołajewska


Gimnazjum im. Jana Pawła II w Łęczycy

Kliknij, aby powiększyć fotkę. Kliknij, aby powiększyć fotkę.

Kliknij, aby powiększyć fotkę. Kliknij, aby powiększyć fotkę.

Kliknij, aby powiększyć fotkę. Kliknij, aby powiększyć fotkę.

Kliknij, aby powiększyć fotkę. Kliknij, aby powiększyć fotkę.

Kliknij, aby powiększyć fotkę. Kliknij, aby powiększyć fotkę.

Społeczność Gimnazjum im. Jana Pawła II podjęła starania o uzyskanie tytuł Lokalnego Centrum Aktywności Ekologicznej. Tytuł ten otrzymują szkoły, które w szczególny sposób pobudzają i skupiają aktywność społeczną mieszkańców oraz przez przykład i działanie tworzą aktywne środowisko wychowawcze dla młodzieży. Tytuł Lokalnego Centrum Aktywności Ekologicznej jest pierwszym stopniem do certyfikacji szkół międzynarodowym certyfikatem „Zielona Flaga".Kliknij, aby powiększyć fotkę.

Kliknij, aby powiększyć fotkę. Kliknij, aby powiększyć fotkę.

Kliknij, aby powiększyć fotkę. Kliknij, aby powiększyć fotkę.

Kliknij, aby powiększyć fotkę. Kliknij, aby powiększyć fotkę.

Kliknij, aby powiększyć fotkę. Kliknij, aby powiększyć fotkę.

Kliknij, aby powiększyć fotkę. Kliknij, aby powiększyć fotkę.

Kliknij, aby powiększyć fotkę. Kliknij, aby powiększyć fotkę.

Kliknij, aby powiększyć fotkę. Kliknij, aby powiększyć fotkę.

Kliknij, aby powiększyć fotkę. Kliknij, aby powiększyć fotkę.

W październiku członkowie Koła Ekologicznego oraz chętni uczniowie naszego gimnazjum wzięli udział w warsztatach mykologicznych prowadzonych przez pracownika Uniwersytetu Łódzkiego panią dr Małgorzatę Ruszkiewicz- Michalską.

Warsztaty poszerzyły wiadomości młodzieży w zakresie:

budowy i zasad funkcjonowania komórki grzyba,
środowiska życia grzybów,
różnorodności owocników grzybów,
znaczenia grzybów w przyrodzie.

Gimnazjaliści obejrzeli liczne gatunki grzybów zgromadzone na potrzeby warsztatów, jak również zaprezentowane w łęczyckim muzeum w ramach wystawy "Znaczenie grzybów w przyrodzie" podczas obchodów „Dnia Świętego Huberta”.

aut. Karolina Mikołajewska


Gimnazjum im. Jana Pawła II w Łęczycy

Kliknij, aby powiększyć fotkę. Kliknij, aby powiększyć fotkę.

Kliknij, aby powiększyć fotkę. Kliknij, aby powiększyć fotkę.

Kliknij, aby powiększyć fotkę. Kliknij, aby powiększyć fotkę.

Kliknij, aby powiększyć fotkę. Kliknij, aby powiększyć fotkę.

0
copyright © 2005-2014 Gimnazjum im. Jana Pawła II w Łęczycy